УВАГА!

Працює ясла-садок для дітей від 2 років .

Запис триває.

Заняття для дітей від 2років до 3 років

Формально під раннім розвитком розуміється навчання малят чого-небудь. На практиці все трохи інакше. Слово навчання у багатьох матусь асоціюється зі шкільною партою, «вбиванням» знань, зубрінням та іншими неприємними моментами класичної загальноосвітньої школи. Часто саме цим мотивується шкода раннього розвитку.

Програми виховання і навчання дітей:

   Згідно Додатоку 1до листа МОН України від 13.06.2017 № 1/9-322

Ми пропонуємо розвиток дитини у формі гри:

  • Сенсорно-музичні ігри-заняття.                                                                   Розвиток образної, моторної                                                     пам'яті,                                                                                           наочно-дійового мислення,                                                           дрібної моторики,                                                                         формування радісного емоційного                                             ставлення та інтересу до пізнання.                                                                                                            

                           

  • ​Фізкультурні ігри-заняття. Завдання:

                                  Розвивальні – розвиток фізичних якостей: сили, гнучкості, швидкості, спритності, витривалості та окремих їхніх складників;
– розвиток необхідних комплексів фізичних якостей: швидкісносилових здібностей, силової витривалості, швидкісної витривалості, координаційної сили, гнучкої сили і тощо.

                                  Навчальні – оволодіння основними руховими режимами (плавальним, “лежачим”, режимом повзання, “сидячим”, стоячим, режимами ходіння, лазіння, біговим і стрибковим) відповідно до вікових можливостей та особливостей індивідуального розвитку; – формування навичок безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму під час занять з фізичної культури або самостійної рухово-ігрової діяльності.

                                    Виховні – виховання особистісних якостей людини майбутнього, орієнтованих на ідеї гуманізму: активна громадянська позиція, свобода вибору, плюралізм, толерантність, екологія душі й тіла, гендерне партнерство та ін.

Вівторок, четвер:

11.00

 Невеликі групи (до 7дітей), які максимально наближені за віком.

В кінці кожного заняття обов’язкове цікаве творче завдання.

Тривалість ігор-занять визначається віковими та індивідуальними особливостями розвитку дітей.  Для дітей віком від 2 до 3 років проводяться заняття тривалістю до 10 хвилин. 

( Наказ Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  № 446.Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 13 травня 2015 р. за № 520/26965 «ГРАНИЧНО

ДОПУСТИМЕ НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»)

Що до методик:

В нашому центрі застосовується комплексна програма занять, в яку входить:

- розвиток пам’яті, уваги, мислення, мовлення , використовуючи провідні методики раннього розвитку (М. Монтесорі, С. Русової, І. Г. Песталоцці, Ф. Фребеля та ін.,

 теорію сприйняття, розроблену Л. Виготським, Б. Ананьєвим, С. Рубінштейном, О. Леонтьєвим, О. Запорожцем, Л. Венгером та ін.

визначення особливостей системи розумового виховання взагалі та сенсорного зокрема (О. Д’яченко, О. Проскура, М. Подд’яков та ін.);

методика  формування пізнавальних здібностей дошкільників (З. Богуславська, О. Проскура, К. Щербакова та ін.);

вивчення виховних та розвивальних можливостей різних видів дитячої діяльності (Л. Артемова, Т. Лаврентьєва, О. Логвиненко та ін.)).

 

Основа сенсорного заняття – формування власного ,,Я,, у дитини.

Раннее развитие ребенка-это актуальная и неоднозначная тема.

Бытует мнение, что лучше не мешать ребенку развиваться, чем «напичкивать» излишними  знаниями.

Так что же все-таки дает раннее развитие малышу?

О.В. Хухлаева. (Ольга Владимировна Хухлаева – профессор, кандидат психологических наук, доктор педагогических наук, руководитель психологической службы НОУ «Ломоносовская школа»)..

 - Я бы рассмотрела ответ на этот вопрос в трех плоскостях:

  • зачем развивать ребенка;
  • как развивать, т. е. не подменяем ли мы развитие обучением;
  • как избежать подводных камней при развитии.

Итак, зачем же все-таки его развивать? Большинство родителей скажут: «Это нужно, чтобы в жизни он был успешным». Однако между уровнем развития человека и уровнем его успешности или наличием социального статуса практически нет взаимосвязи. Всем известно, что предпосылками успешности является наличие у человека таких качеств, как инициативность, жизненная активность, творческая позиция, высокая коммуникабельность. Конечно, эти качества тоже можно развивать, и я думаю, даже нужно. Но мы, говоря о развитии, их не имеем в виду. А зря.

Чаще под развитием понимается именно обучение ребенка различным знаниям и умениям. Именно это обычно присутствует в рекламах многих курсов для детей. Однако механическое накопление ребенком знаний далеко не всегда соответствует повышению уровня его развития, если будем понимать под последним появление у ребенка качественно новых способностей и возможностей. Если представить взрослого в роли скульптора, то многие из них видят ребенка в качестве мешочка, который нужно как можно туже набить гипсом. Мешочек, наполненный до краев, порой лопается, гипс просыпается, взрослые же старательно пытаются засыпать его обратно. Конечно, это проще, чем создавать из гипса скульптуру, качественно новое творение. На это требуется больше времени.

Есть еще одна тонкость. Результаты обучения видны сразу. Их можно продемонстрировать родственникам и знакомым. А результаты развития не просто малозаметны, но порой проявляются лишь через несколько лет. Поэтому очень многие родители делают акцент именно на обучении ребенка. Так ли это плохо? Многолетний опыт приема в элитную школу) показывает, что слишком часто только при вступительном тестировании родители узнают, что уровень развития их ребенка недостаточен для успешного обучения в школе. А запас знаний при этом бывает огромным.

Выходит, ребенка все-таки стоит развивать? Я бы сказала, что необходимо создавать условия для его развития, чтобы развивался он сам. Причем делать это с умом, с опорой на такое понятие, как сензитивный период развития – т. е. на время для оптимального развития той или иной познавательной функции. В этот период ребенок должен получать для нее «усиленное питание». Тогда она будет бурно развиваться, а иначе может остановиться. Приведем пример. В младенчестве у ребенка развиваются предпосылки речи – лепет. Поэтому развивающим условием для него будет наличие речевой среды. Наблюдения за глухими детьми показали, что у них лепет возникает, как и у здоровых, в 5–6 месяцев, а потом без прослушивания человеческой речи постепенно затухает.

А может быть, не стоит ждать сензитивных периодов, а начать раньше? Тогда появляются два (на самом деле больше) подводных камня, на которые можно налететь.

Первый обусловлен наличием функциональной асимметрии мозга, т.е. разными функциями, которые выполняют левое и правое полушария. Традиционное раннее обучение актуализирует в основном левое полушарие. Не вдаваясь в подробности, скажем, что есть шанс переутомить ребенка или вырастить из него «несозидателя», т. е. человека, не умеющего создать собственный творческий продукт.

Второй – это лишение ребенка, активно включенного в обучение, времени, которое ему требуется для его естественного развития, необходимого для формирования активности, инициативности, личностных характеристик и т. п. С последствиями выбора такого пути родители столкнутся уже в начальной школе, а в подростковом возрасте придется бить тревогу. Серьезные трудности в общении, неуверенность в себе, в особенности у мальчиков, безволие – эти и многие другие беды ждут таких детей.

Мое любимое слово – гармония. Поэтому давайте позволим ребенку гармонично развивать тело и душу. Логику и интуицию. Эмоции и разум. Тогда он обязательно будет счастлив.

– А что позволяет в раннем развитии достигать высоких результатов?

Если в определенном возрасте создать ребенку условия для удовлетворения именно тех познавательных потребностей, которые актуальны для него на данном этапе, то соответствующие этим потребностям способности развиваются очень быстро и легко. Я думаю, что успех методик раннего развития в том, что они «подбрасывают» ребенку нужную «пищу для ума» в нужный момент, а ребенок принимает ее с интересом и с удовольствием.

– Сейчас часто даже от взрослых можно услышать: «Мне не надоело, я просто устал…» Не устают ли дети?

Т.В. Вымекаева. (Татьяна Витальевна Вымекаева – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии).С проблемами перегрузок у младенцев и детей раннего возраста мы, психологи, сталкиваемся достаточно часто. Это очень опасный возраст из-за огромного потенциала «впитываемости» всего, что ребенку предлагается. У взрослых возникает великий соблазн «закачать» в принимающую систему как можно больше информации, не задавая себе вопрос: ЗАЧЕМ?. Оканчивается это, как минимум неврозами и психосоматическими расстройствами, а как максимум – психическими заболеваниями, ведущими к серьезной задержке психического развития на всю жизнь. Иногда создается ощущение, что из благих намерений родители (иногда педагоги) пытаются напичкать ребенка всем, что якобы может в жизни пригодиться. Но любое средство хорошо, когда на него есть жизненный запрос. А стратегия «про запас» напоминает «скупого рыцаря», который над своими сокровищами так и умер, не поняв, зачем они ему были нужны. Берегите своих детей от такой судьбы!

Л.М. Ладоша.( Людмила Михайловна Ладоша – детский врач-невролог)  Развитие ребенка начинается с момента его появления на свет. На каждом возрастном этапе формируются специфические функции, которые служат показателями развития младенца. Родителям необходимо знать, прежде всего, основные этапы развития здорового ребенка. Важно понимать, что нужна совместная стимуляция всех моторных, познавательных и речевых функций, поскольку для гармоничного развития ребенка важны все эти показатели. Причем основную роль нужно отвести эмоциональному общению ребенка с взрослым. Для формирования координированной работы всех систем организма желательно воздействовать одновременно на несколько органов чувств, тем самым стимулируя зрительный, тактильный и слуховой анализаторы. Мать и другие члены семьи должны стремиться овладеть теми знаниями, которые помогут ребенку добиться максимальных успехов в развитии. Родители должны быть очень внимательны к своему ребенку, тогда они смогут понять, что является для него важным и полезным. Практика показывает, что грамотный подход к раннему развитию ребенка помогает максимально раскрыть его способности. Однако бездумная стимуляция и излишнее давление на ребенка могут привести к непредсказуемым последствиям.

– Подводя итоги беседы, хотелось бы услышать совет, как родителям найти тропинку к Я ребенка и как воспитателям и педагогам сохранить психологическое здоровье дошкольников?

О.В. Хухлаева. Этот вопрос очень емкий, на него трудно ответить кратко. Но родителям важно знать, что ребенок может быть здоров или не здоров не только физически, но и психологически. Жаль, что современные родители мало знают об этом и нередко приходят к психологу либо по рекомендации врача, либо при возникновении серьезных поведенческих проблем.

Окружающий мир, организованный ребенком в его собственную картину, представляет для него огромный интерес, он непрестанно изучает его, поэтому у него возникает потребность обсудить его со взрослыми. Но для этого взрослому нужно временно абстрагироваться от своего мира, забыть законы его существования и погрузиться в интересы ребенка, быть рядом с ним. Для большинства взрослых это достаточно трудно. Нужно при необходимости играть с ребенком – рычать львом или «бомбить» подушками перевернутую пластмассовую детскую ванночку – подводную лодку, под которой сидит ребенок-капитан.

Трудно не только играть, но и выслушивать ребенка, не пытаясь поучать его или обесценивать детский взгляд на мир. Именно в таком общении со взрослым ребенок учится делиться переживаниями, быть эмоционально открытым с близкими людьми без страха осуждения ими. Малыш приобретает понимание ценности своего мнения для окружающих. «Раз меня так внимательно слушают, значит, им важно то, что я говорю и думаю» – так расценивает ребенок интерес взрослого к его рассказу.

Если мы хотим, чтобы ребенок был эмоционально открытым, делился с нами своими переживаниями, а впоследствии впускал в свой внутренний мир друзей и близких, необходимо проявлять интерес ко всему, что составляет картину мира ребенка, воспринимать ее с уважением, играть и обсуждать ее с ребенком.

При этом обязательно необходимо демонстрировать, что все мысли ребенка для вас очень важны, что они намного значимее, чем, к примеру, приглашение вашего друга поехать с ним на рыбалку или посетить солярий. Если удается, можно смотреть вместе фильмы и обсуждать их. Но параллельной линией должны стать ваши рассказы о себе – о детстве (смешные случаи, страшные истории) и обязательно о сегодняшней жизни. А если вы сумеете создавать ситуации, когда ребенок сможет дать вам совет по какому-то поводу, это будет совсем здорово.

НАША МІСІЯ

  • Адаптувати  дитину у дитячому колективі.

 

  • Навчити дитину спілкуватись з іншими дітьми та проявляти себе як яскраву особистість.

 

  • Розвинути ті унікальні здібності Вашої дитини, які піддаються активному розвитку лише  у віці до 7  років.

 

  • Сформувати стійкий пізнавальний інтерес  ( інтерес до глибокого, усвідомленого пізнання ).
  •